KAIP PERSKAITYTI PENKIS „TARO“ - BAIGIMAS IR ŽINIOS

Kaip perskaityti penkis „Taro“{h1}
Redaktoriaus Pasirinkimas
Kaip skaityti paukščius kaip omonus ir ženklus
Kaip skaityti paukščius kaip omonus ir ženklus
Skaičius Penki Tarote Penki vaizduoja žmogų tiek jo žmogiška, tiek dvasine forma. Penkiolika nuolat siekia pusiausvyros, taigi bendra kovos ir iššūkio prasmė persmelkia kortas, kuriose pažymėtas skaičius penki. Šiose kortelėse yra dvilypumas, nes penkios gali reikšti ir tobulumą, ir netobulumą; sąjunga ir atsiskyrimas. Tai nereiškia, k